پوستر چیست و چه کاربردی دارد؟

پوستر را معمولا برای دادن اطلاعات در مورد موضوعات مختلفی استفاده می‌کنند که این اطلاعات باید جامع و محدود باشد.

نمونه کار پوستر1

نمونه کار پوستر2

نمونه کار پوستر3

نمونه کار پوستر4

نمونه کار پوستر5

نمونه کار پوستر6

نمونه بروشور1