فیلم های آموزشی

 After Effects

(در حال تکمیل)

Photoshop

(در حال تکمیل)

Premiere

(در حال تکمیل)

Edius

(در حال تکمیل)

Story Line

(در حال تکمیل)

Auto Play 

(در حال تکمیل) 

Camtasia

(در حال تکمیل)

Multimedia Builder

(در حال تکمیل)

ProShow

(در حال تکمیل) 

Fanta Morph

(در حال تکمیل)

Face Filter Studio

(تکمیل شده)

Xara 3D Marker

(در حال تکمیل)

Bandicam

(تکمیل شده)

e page creator

(در حال تکمیل)

Media Encoder

(فیلمی موجود نیست)

Captivate 

(در حال تکمیل)

Infix PDF Editor

(تکمیل شده)

(Office (Word

(در حال تکمیل)

Cool Edit

(در حال تکمیل)

 

 

آپارات-پویا عدالتی
    لینک آپارات
   کانال تلگرام